Terve oppiva mieli
Terve oppiva mieli

TOM-tehtävät

Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena -koulutusosion aikana osallistujille annettiin tehtäväksi TOM-tehtävä. Ohjeena oli pohtia ja kehittää omalle luokalle ja oppilaille parhaiten soveltuvia toimintatapoja harjoittaa tietoisuustaitoja kouluarjessa. Tavoitteena oli kehittää tietoisuustaitojen jalkauttamista tukeva toimintamalli, käytäntö, ohjeistus tai suunnitelma luokkahuonetyöskentelyä, yksilö- tai pienryhmätapaamisia tai välituntitoimintaa varten.

Alla on kuvattu esimerkkejä TOM-tehtävistä. Joidenkin tehtävien kohdalla on myös kuvattu kokemuksia tehtävän toteuttamisesta oppilaiden kanssa. Lukemalla tehtävien esittelyjä saat inspiraatiota ja ideoita kokeilla tietoisuustaitoharjoitteita omien oppilaittesi kanssa.

Kiitos kaikille TOM-tehtävien palauttaneille! Saimme lukuisia tehtäviä koulutuksen osallistujilta. Nettisivuille olemme valinneet esimerkit erilaisista TOM-tehtävistä.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä,

Toivottaa TOM-tiimi

TOM-tehtävät OPH 2018-2019