Terve Oppiva Mieli

Terve Oppiva Mieli (TOM) on yhteistyössä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa toteutettava terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen päämääränä on lisätä lasten ja nuorten sekä kouluhenkilökunnan hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimushanke on toteutettu vuosina 2014-2016, ja siihen on osallistunut yhteensä 3519 oppilasta. Vuonna 2016 käynnistyi kehittämishanke, jonka aikana kehitimme oppilaiden ja kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ja selvitimme toteutettavuustutkimuksen keinoin, kuinka viedä tietoisuustaitoharjoitukset osaksi kouluarkea.

Tällä hetkellä tutkimusaineiston analysointi- ja raportointivaihe on käynnissä.

Tutustu tarkemmin tutkimus-, kehittämis- ja kouluttamistyöhömme Terve Oppiva Mieli -yhdistyksen sivuilla: www.terveoppivamieli.fi.

 

Terve oppiva mieli
Terve oppiva mieli
illustration_03