Terve Oppiva Mieli

Terve Oppiva Mieli (TOM) on yhteistyössä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa toteutettava terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen päämääränä on lisätä lasten ja nuorten sekä kouluhenkilökunnan hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimushanke on toteutettu vuosina 2014-2016, ja siihen on osallistunut yhteensä 3519 oppilasta. Vuonna 2016 käynnistyi kehittämishanke, jonka aikana kehitimme oppilaiden ja kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ja selvitimme toteutettavuustutkimuksen keinoin, kuinka viedä tietoisuustaitoharjoitukset osaksi kouluarkea.

TOM:issa tapahtuu

Tutustu työhömme

Työryhmämme työskentelee sekä tutkimuksen että kouluttamisen parissa. Lue lisää ajankohtaisista uutisista työhömme liittyen. 

Lue lisää
Terve oppiva mieli

Tutkimus

 Koululaisten parissa toteutettavassa Terve Oppiva Mieli -tutkimuksessa selvitetään tietoisuustaitoharjoitusten vaikuttavuutta lasten ja nuorten hyvinvointiin, stressinhallintaan ja oppimiseen. Tutustu TOM-tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin.

Terve oppiva mieli

Harjoituksia nuorille

Keskittymistä voi harjoitella yhtä lailla kuin mitä vain taitoa – sinulle sopivana aikana. Löytyisikö pienistä tauoista ja harjoituksista Sinulle hyvää oloa? Tietoisuustaitoharjoituksilla voi vähentää stressiä ja lisätä onnellisuutta ja keskittymiskykyä. Voit kokeilla harjoituksia itse.

illustration_03

Kehittämishanke

Kehittämishankkeessa kehitetään oppilaiden ja opettajien tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat kouluihin ja selvitetään yhteistyössä koulujen kanssa, miten viedä tietoisuustaitoja osaksi koululaisten arkea.